AGNIESZKA CHODUŃ PDF Drukuj Email
LEKSYKA TEKSTÓW AKTÓW PRAWNYCH.
    Artykuł poświęcony jest odpowiedzi na pytanie: jakie miejsce wśród odmian leksykalnych polszczyzny zajmuje słownictwo tekstów aktów prawnych. W szczególności, czy prawdziwa jest – głoszona przez prawników – teza o potocznym charakterze tego słownictwa. Badania przeprowadzone przy wykorzystaniu stosowanych w językoznawstwie metod badawczych oraz słowników języka polskiego, które zawierają opis leksykograficzny jednostek słownikowych, doprowadziły do następujących wniosków. Po pierwsze, teksty aktów prawnych mają charakter oficjalny. Po drugie, słownictwo tekstów aktów prawnych nie jest słownictwem potocznym. Analiza badanego słownictwa wskazuje, że słownictwo tekstów aktów prawnych składa się z dwu warstw: pierwszą z nich stanowi leksyka wspólnoodmianowa (neutralna, standardowa, wspólna różnym odmianom polszczyzny); drugą warstwę stanowi leksyka swoista (odróżniająca daną odmianę od innych), na którą składają się: a) słownictwo prawne, bo tak opisane w słownikach języka polskiego, b) słownictwo prawne, bo zdefiniowane w tekstach aktów prawnych, nauce prawa lub orzecznictwie, przez co wchodzi w skład terminologii prawnej, c) słownictwo oficjalnej odmiany polszczyzny (książkowe, urzędowe, zawodowe, naukowe). Język tekstów aktów prawnych nie jest odmianą języka potocznego, który sam stanowi odmianę współczesnej polszczyzny, i to odmianę nieoficjalną, występującą głównie w formie mówionej. Język tekstów aktów prawnych natomiast, ponad wszelką wątpliwość, występuje tylko w wersji pisanej, w tekstach aktów prawnych, a w jego zasobie słownym nie występują takie wyrazy i wyrażenia, które w słownikach języka polskiego są opisane jako potoczne (swoiste dla potocznej odmiany polszczyzny).
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.