Matthias Pechstein, Philipp Kubicki PDF Drukuj Email
PRAWOMCNOŚĆ A PROCEDURA ZAPYTANIA WSTĘPNEGO O WAŻNOŚĆ AKTÓW WSPÓLNOTOWYCH WEDŁUG ART. 234 TRAKTATU O USTANOWIENIU WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ.
Przedmiotem artykułu jest analiza stosunków między skargą o stwierdzenie nieważności z art. 230 TWE a kontrolą ważności w ramach procedury zapytań wstępnych z art. 234 ust. 1 lit. b war. 1 TWE. Pomimo faktu, że między wymienionymi procedurami istnieją zasadnicze różnice, art. 230 TWE dotyczy skargi bezpośredniej przed sądami wspólnotowymi, art. 234 TWE odnosi się do procedury współpracy między sądami krajowymi a ETS - między postępowaniami mogą zaistnieć pewne interferencje. Po upływie terminu z art. 230 ust. 5 TWE akty prawne organów wspólnotowym stają się prawomocne. Z uwagi na niezwiązanie procedury zapytań wstępnych jakimkolwiek terminem te same akty prawne mogą stać się przedmiotem badania ich ważności w ramach wymienionej procedury zainicjowanej przez sąd krajowy. Jeśli badanie takie wypadnie na korzyść podmiotu, który miał możliwość wniesienia skargi o stwierdzenie nieważności, z czego nie skorzystał, to w wypadku przyjęcia zapytania wstępnego przez Trybunał podważona zostaje prawomocność kwestionowanego aktu. Z tego powodu ETS nie przyjmuje zapytań wstępnych w ramach procedury z art. 234 TWE, jeżeli skarga o stwierdzenie nieważności osoby, na której korzyść zostaje uruchomiona procedura zapytania wstępnego, byłaby "oczywiście" dopuszczalna i mimo tego nie została wniesiona. W ramach niniejszego artykułu przeanalizowano orzeczenia, które zostały dotąd wydane w związku z opisanym zagadnieniem oraz podjęto próbę bliższego określenia kryterium oczywistości. Ponadto opisano nierozstrzygnięte w orzecznictwie konstelacje przypadków, w których opisana interferencja jest możliwa.
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.