Adam Krajewski PDF Drukuj Email
FUNKCJONOWANIE AUTOMATYCZNYCH STABILIZATORÓW KONIUNKTURY NA PRZYKŁADZIE REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC W LATACH 1980-1998.
Celem niniejszej publikacji, obok teoretycznej prezentacji mechanizmu działania automatycznych stabilizatorów koniunktury gospodarczej, jest empiryczna analiza ich funkcjonowania na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec w latach 1980-1998. Wybierając RFN na przedmiot badań, kierowano się faktem, że obecność państwa w gospodarce niemieckiej - w postaci relatywnie rozległego aparatu świadczeń socjalnych oraz rozbudowanego systemu podatkowego - jest zaakcentowana bardzo wyraźnie. Analiza funkcjonowania automatycznych stabilizatorów koniunktury gospodarczej wymagała przeprowadzenia dwuetapowych obliczeń. W pierwszym z nich oszacowano cykliczny komponent PKB, rozumiany jako odchylenie rzeczywistego PKB od wartości jego trendu (output gap), do wyznaczenia którego wykorzystano filtr Hodricka-Prescotta. Następnie oszacowano oddziaływanie koniunktury ogólnogospodarczej (wyrażonej wielkością luki produkcyjnej) na określone dochody i wydatki państwa. Tym samym określono oddziaływanie sytuacji koniunkturalnej na saldo finansowe państwa. Cykliczny składnik tego salda odzwierciedla oddziaływanie automatycznych stabilizatorów koniunktury gospodarczej na budżet państwa. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w wypadku spadku PKB o 1% poniżej swojego trendu, wielkość deficytu budżetowego wzrośnie automatycznie o 0,35% (cykliczny element salda finansowego obniży się o 0,35%).
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.