Anna Gerecka - Żołyńska PDF Drukuj Email
WYBRANE KARNOPROCESOWE ASPEKTY ŚCIGANIA PRZESTĘPSTW PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.
Artykuł w ograniczonym zakresie przedstawia wpływ, jaki na zakres karnoprawnej ochrony własności intelektualnej wywiera Porozumienie TRIPS, szczególnie poprzez postanowienia art. 61. Omówiono w nim także wybrane instytucje polskiego prawa karnego procesowego pozostające w związku z ochroną własności intelektualnej. Mimo przyjęcia w 2001 r. ustawy prawo własności przemysłowej oraz nowelizacji w 2000 r. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wiele instytucji nadal budzi wątpliwości. Do zagadnień problematycznych skomentowanych w niniejszym opracowaniu należą: przyjęcie publicznoskargowego - przede wszystkim w postaci wnioskowej - trybu ścigania tego rodzaju przestępstw, wskazanie podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania przygotowawczego, ukazanie wynikających z przyjęcia publicznoskargowego trybu ścigania wątpliwości wokół gromadzenia i zabezpieczenia materiału dowodowego - szczególnie w odniesieniu do przestępstwa określanego powszechnie jako piractwo intelektualne lub przemysłowe. Wśród omawianych zagadnień wskazano także rolę procedur preliminaryjnych, które mają coraz większe znaczenie w zachodnioeuropejskim modelu ochrony własności intelektualnej. Wskazano też wątpliwości dotyczące udziału w procesie karnym szczególnych pełnomocników charakterystycznych dla tego rodzaju postępowania.
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.