Paweł Wiliński PDF Drukuj Email
PRAWO DO OBRONY PRZED MIĘDZYNARODOWYM TRYBUNAŁEM KARNYM.
W opracowaniu autor omawia zakres prawa do obrony w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, pierwszym stałym sądem karnym o międzynarodowej i uniwersalnej jurysdykcji, powołanym do ścigania najcięższych zbrodni, w tym zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni ludobójstwa i zbrodni wojennych. Autor definiując pojęcia podejrzanego i oskarżonego, wskazuje na różnice w ujmowaniu ich procesowej pozycji. Wylicza następnie i omawia uprawnienia przyznawane w toku postępowania oskarżonemu oraz wskazuje na sposób kształtowania przez Trybunał zasady rzetelnego procesu. Dalsze szczegółowe rozważania dotyczą m.in. prawa do posiadania obrońcy, prawa do korzystania z pomocy tłumacza, zasad stosowania tymczasowego aresztowania, postępowania w zakresie zatwierdzania zarzutów w postępowaniu przygotowawczym, uprawnień oskarżonego w postępowaniu sądowym. Omówiono też przyznane oskarżonemu uprawnienia do swobody wyjaśnień, prawo do zachowania milczenia, prawo do odwołania się od wyroku oraz innych decyzji procesowych. Oceniając zakres przyznanych oskarżonemu uprawnień, autor dochodzi do wniosku, że zgodny jest on z wymogami stawianymi przez rzetelny proces karny. Jednocześnie podkreśla jednak fakt, że przyjęty model postępowania jest połączeniem reguł prawnych dwóch odmiennych systemów: common law i civil law. Funkcjonowanie prawa do obrony uzależnione więc będzie w zasadniczym stopniu od tego, jak w praktyce orzeczniczej Trybunału instytucje te będą stosowane i interpretowane. Stwarza to z jednej strony szansę pełniejszej realizacji postulatów rzetelnego procesu, z drugiej jednak stanowić może jej zagrożenie.
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.