Andrzej Wróbel PDF Drukuj Email
AUTONOMIA PROCEDURALNA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. ZASADA EFEKTYWNOŚCI I ZASADA EFEKTYWNEJ OCHRONY SĄDOWEJ W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ.
Niniejsze opracowanie dotyczy wzajemnych relacji między tzw. autonomią proceduralna państw członkowskich a zasadą efektywności i zasadą efektywnej ochrony sadowej. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyrokach Rewe i Comet przyjął, że gdy brak stosownych przepisów prawa wspólnotowego, do państw członkowskich należy określanie sądów właściwych i procedur służących urzeczywistnianiu praw podmiotowych przyznanych przez bezpośrednio skuteczne przepisy prawa wspólnotowego. W tym kontekście jest oczywiste, że efektywność wspólnotowych prawa podmiotowych zależy od krajowych reguł proceduralnych. ''Autonomia proceduralna'' państw członkowskich była wszakże ograniczona dwoma wymogami: krajowe reguły proceduralne nie mogą być mniej korzystne dla roszczeń opartych na prawie wspólnotowym niż reguły stosowane dla podobnych roszczeń opartych na prawie krajowym (zasada ekwiwalentności) i nie mogą czynić niemożliwym lub znacznie utrudniać dochodzenia roszczeń wspólnotowych (zasada efektywności). Narastający interwencjonizm wspólnotowy w sprawach proceduralnych sprawia, że koncepcja autonomii proceduralnej i instytucjonalnej staje się coraz mniej przydatna dla wyjaśniania złożonych relacji między materialnym prawem wspólnotowym a proceduralnym prawem krajowym. Jest to raczej problem (traktatowego) podziału kompetencji między państwa członkowskie a Wspólnoty oraz harmonizacji proceduralnej niż zagadnienie autonomii. Z drugiej strony zasada efektywności zaczyna odgrywać zasadniczą role w ochronie wspólnotowych praw podmiotowych w sądach krajowych, zastępując w dużej mierze zasadę nadrzędności prawa wspólnotowego i zasadę bezpośredniego skutku. Europejski Trybunał Sprawiedliwości jednakże rozwinął równolegle zasadę efektywnej ochrony sądowej, która w przeciwieństwie do zasady efektywności uzyskała rangę zasady ogólnej prawa wspólnotowego. Wydaje się, że zasada efektywnej ochrony sądowej jest bardziej skutecznym instrumentem zapewnienia ochrony wspólnotowych praw podmiotowych na szczeblu państw członkowskich niż zasada efektywności.
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.