Marek Safjan PDF Drukuj Email
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA Z TYTUŁU BEZPRAWIA NORMATYWNEGO.
Stwierdzenie niezgodności z Konstytucją (aktem hierarchicznie wyższym) nie jest równoznaczne z wystąpieniem bezprawności jako przesłanki odpowiedzialności ex delicto. Bezprawność normatywna może w szczególności dotyczyć ściśle określonej sfery obowiązywania danego przepisu, a nie całego okresu obowiązywania aktu normatywnego (najwyraźniej potwierdza to tzw. wtórna niekonstytucyjność przepisu wynikająca z wejścia w życie nowej Konstytucji). Szczególną postacią bezprawności normatywnej jest tzw. zaniechanie legislacyjne (art. 417 § 4). Interpretacja przesłanek odpowiedzialności z tego tytułu musi uwzględniać jedną z podstawowych zasad demokratycznego państwa prawa, tj. zasadę podziału i równowagi władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej (art. 10 Konstytucji). Wykładnia pojęcia ''zaniechanie legislacyjne'' (niewydanie aktu normatywnego) nie może prowadzić w żadnym razie do samodzielnego ustalania przez sąd rozpoznający sprawę odszkodowawczą treści niewydanych przepisów prawnych. Szerokie ujęcie przesłanek odpowiedzialności ex delicto w odniesieniu do działań związanych z realizacją imperium władzy publicznej skłaniać powinno do daleko idącej rozwagi przy interpretacji i stosowaniu nowych mechanizmów odpowiedzialności. Łatwo tu bowiem o przekroczenie granic, które może prowadzić nie tylko do ogromnego obciążenia systemu finansów publicznych nieprzewidywalnymi odszkodowaniami, ale nawet do naruszenia zasady równowagi i podziału władz w państwie. Wiele będzie więc zależało od racjonalnej i rozważnej praktyki orzeczniczej w tej dziedzinie. Silnie dążenie do maksymilizacji ochrony poszkodowanego nie może też prowadzić do przekroczenia pewnego progu racjonalności, ponieważ będzie to w dalszej perspektywie wywoływać negatywne konsekwencje dla samych poszkodowanych i dla całego społeczeństwa.
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.