Joanna Lizińska PDF Drukuj Email
PRZESŁANKI WYKORZYSTANIA SEKURYTYZACJI AKTYWÓW W PROCESIE FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW.
W artykule podjęto zagadnienie finansowania przedsiębiorstw w drodze sekurytyzacji. Technika ta polega na przekształceniu wydzielonej puli niepłynnych aktywów w papiery wartościowe, które - wprowadzone do obrotu rynkowego - stają się źródłem finansowania przedsiębiorstwa. Emisje tych papierów wartościowych obsługiwane są z wpływów pieniężnych generowanych przez wyodrębniony pakiet aktywów. Istota sekurytyzacji ustrukturyzowanej zasadza się w powołaniu przez przedsiębiorstwo inicjujące transakcję odrębnego podmiotu, zwanego "spółką celową" lub "spółką specjalnego przeznaczenia", który nabywa pakiet aktywów od inicjatora. Obecnie w wielu krajach sekurytyzacja ma dojrzałą postać i jest powszechnie wykorzystywana. Europejski rynek sekurytyzacji nadal jest w fazie szybkiego rozwoju. W Polsce zastosowanie sekurytyzacji w procesie finansowania przedsiębiorstw ma wciąż bardzo ograniczony charakter. Sekurytyzacja, aby zaistnieć w pełni, w formie, która przyniesie zaangażowanym stronom przypisywane jej korzyści, wymaga stworzenia do jej rozwoju sprzyjających warunków. Przesłanki wykorzystania sekurytyzacji są zróżnicowane w zależności od przedsiębiorstwa. Jedną z najczęściej wymienianych korzyści stosowania sekurytyzacji jest niższy koszt pozyskania kapitału, co jest możliwe między innymi dzięki oddzieleniu ryzyka kredytowego związanego z pulą sekurytyzowanych należności od ryzyka kredytowego związanego z działalnością inicjatora. Celem sekurytyzacji może być również chęć uwolnienia kapitału regulacyjnego, aktywne zarządzanie bilansem, dywersyfikacja źródeł finansowania, zarządzanie niektórymi rodzajami ryzyka czy też z aspekty strategiczne. Działanie mechanizmów rynkowych na rynkach finansowych wiąże się ze zmniejszaniem się stopnia regulacji w procesie pozyskiwania kapitału. Sekurytyzacja jest wyrazem postępującej dezintermediacji. Wykorzystanie sekurytyzacji aktywów w procesie zasilania kapitałowego przedsiębiorstw przyspiesza zastosowanie działania mechanizmów rynkowych w procesie alokacji kapitału.
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.