Elżbieta Jantoń - Drozdowska, Michał Zembski PDF Drukuj Email
KOSZTY AGENCJI A EFEKTYWNOŚĆ WEWNĄTRZKORPORACYJNYCH RYNKÓW KAPITAŁOWYCH.
Celem opracowania jest identyfikacja ryzyka obniżenia efektywności funkcjonowania wewnątrzkorpracyjnych (wewnętrznych) rynków kapitałowych w wyniku występowania zachowań oportunistycznych. Instytucja wewnątrzkorporacyjnego rynku kapitałowego występuje w większości korporacji transnarodowych. Nieliczne publikacje w literaturze przedmiotu pozwalają na wyciągnięcie wniosku, że rola tego rynku jako źródła środków na finansowanie inwestycji stale wzrasta. Kluczowe zatem jest poznanie czynników mających wpływ na efektywność jego funkcjonowania. Wewnętrzne rynki kapitałowe, umożliwiając przemieszczanie ogromnych środków finansowych w relatywnie krótkim czasie, przyczyniają się do dynamicznego rozwoju organizacji w układzie międzynarodowym. Kreuje to jednak ryzyko wystąpienia zachowań oportunistycznych wśród członków organizacji, mających wpływ na jakość informacji transferowanych na wyższe poziomy korporacji, gdzie podejmowane są decyzje o znaczeniu strategicznym. Chęć kontroli jak największej części majątku korporacji oraz realizacja indywidualnych celów agentów kosztem majątku właścicieli, prowadzą do nieefektywnego wykorzystania środków finansowych i realizacji projektów inwestycyjnych nie gwarantujących najwyższych stóp zwrotu. Wykorzystanie dorobku teorii kosztów agencji jako płaszczyzny badawczej pozwala na analizę tego zjawiska w świetle motywacji decydentów oraz wyciągnięcie wniosku, iż obok wielu możliwości jakie te rynki otwierają, jednocześnie kreują wiele zagrożeń mających swoje źródła w naturze ludzkiej.
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.