Most cited

  Most cited (Source Google Metrics 2020 – Polish)

 

  • h5-index:11 h5-median:15

 

Title / Author

Cited by

Year

Rola lokalnego samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym gmin

JJ Parysek

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77 (3), 27-46

28

2015

Miasto w ujęciu systemowym

JJ Parysek

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77 (1), 27-53

26

2015

Koncepcja urban resilience: narzędzie strategicznej diagnozy i monitoringu miast

A Drobniak

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77 (1), 119-143

24

2015

Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy

M Ziółkowski

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77 (1), 145-163

20

2015

Finansyzacja gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej

G Gołębiowski, P Szczepankowski

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77 (4), 197-215

17

2015

Europejska karta samorządu lokalnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

L Kieres

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77 (3), 79-99

15

2015

Uspołecznienie procesu planowania przestrzennego na przykładzie miasta Poznania

T Kaczmarek, M Wójcicki

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77 (1), 219-236

14

2015

Pojęcie i postacie utworu naukowego w świetle prawa autorskiego

D Sokołowska

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77 (2), 75-89

12

2015

Im lepiej, tym gorzej albo widmo kryzysu miejskich ruchów społecznych?

P Pluciński

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77 (1), 409-423

11

2015

Kilka uwag o pokoleniowej sytuacji współczesnej polskiej młodzieży

W Wrzesień

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 78 (1), 229-241

11

2016

Przestrzeń czasu wolnego w polityce dużych miast

A Kowalczyk, M Derek

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77 (1), 311-325

11

2015

Programme "Wsparcie dla czasopism naukowych", contract number 269/WCN/2019/1.

The English translation of articles in 2018 and 2019 was undertaken under contract number 848/P-DUN/2018 financed by the Minister of Science and Higher Education – Objective: Translation of articles of RPEiS for publication in English for open access on the Internet.

The digitalisation and archiving of volumes 1–19 (1921–1939) and 20–59 (1958–1997) was undertaken under contract number 541/P-DUN/2016 financed by the Minister of Science and Higher Education – Objective: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny—digitalisation and deposition of each year in the AMUR archive with the aim of publishing them and maintaining open access to them on the Internet.

The English translation of articles in 2016 and 2017 was undertaken under contract number 541/P-DUN/2016 financed by the Minister of Science and Higher Education – Objective: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny—translation and editing of articles for publication in English for open access on the Internet (OJS/ CC licence).


Redakcja "Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego"
Wydział Prawa i Administracji UAM, ul. Święty Marcin 90, pok. 03, 61-809 Poznań
tel.: (61) 829-42-90, e-mail: rpeis@amu.edu.pl , www.rpeis.pl